درباره خورشید دیزاین

گروه خورشید دیزاین با عنـایت ایـزد منـان، تلاش روز افـزون و با بهـره مندی از تیـم خـلاق، متخصص و با تجـربه طی سال های فعالـیت خود این افـتخار را داشتـه که به بهبـود سطـح کیـفی طـراحی و اجـرایی پـروژه های لـوکس سـاختمانـی کـمـک کنـد. در این راستـا با توجـه به توانمنـدی ها و سوابـق مان در عرصـه صنعـت سـاختمان، آمـاده ارائـه خدمـات تخصصـی دکوراسیون داخلی می باشیـم.

خورشید دیزاین با ...

سال تجربه
1 +
پروژه طراحی
1 +
پروژه اجرایی
1 +
تعداد اعضا
1 +
×

مشاوره رایگان: هر سوالی داری بپرس

×