دیزاین خانه با خورشید دیزاین

تیم خلاق و پویای خورشید دیزاین باتوجه به سابقه چندین ساله ای که دارند، به طراحی، دیزاین و اجرای هر فیلدی پرداخته اند. دیزاین خانه هم جزو آن دسته از کارهایی استه همیشه طرفداران خود را داشته است.

در ادامه برای آشنایی با کیفیت و سبک نمونه کارهای مربوط به دیزاین خانه (دیزاین مسکونی) برخی از تصاویر این پروژه ها را به نمایش گذاشته ایم.

×

مشاوره رایگان: هر سوالی داری بپرس

×